Det energismarta hemmet – energistyrning och visualisering i småhus

Teknikutvecklingen inom digitaliseringsområdet gör det nu möjligt att styra och reglera energianvändningen i byggnader på ett mer effektivt sätt. Parallellt med utvecklingen av styr- och reglerteknik pågår en snabb utveckling av verktyg och modeller för att visualisera energianvändningen i byggnader. En samordning och integrering mellan styr- och visualiseringsteknik, och andra teknikområden, skulle kunna leda till en effektivare energianvändning och resursanvändning samtidigt som användarvänligheten för småhusägarna ökar.

Syftet med denna förstudie är att belysa vilka energieffektiviseringsmöjligheter som den pågående digitaliseringen erbjuder småhusägare, såväl för nya som befintliga småhus. Förstudien ska också kartlägga befintlig teknik för styrning och visualisering av energianvändning och analysera samordningsmöjligheter med andra teknikområden. Bl.a. kommer undersökas vad det finns för möjligheter till integrering av energistyrning i köksmiljöer samt möjligheten till integrering av energistyrning i larmtjänster och home entertainment-system.

Förstudien kommer att inkludera en kartläggning av marknaden och en genomgång av tidigare genomförda studier, samt en workshop med småhustillverkare och intervjuer med leverantörer av smarta hem-lösningar. Resultatet ska visa på hinder och möjligheter för energistyrning i hemmet, samt rekommendationer för ett eventuellt projekt inom området. Slutrapporten levereras i december.

Förstudien beräknas vara klar senast 31 december 2018.

Kontakt: Katarina Westerbjörk, katarina.westerbjork@wsp.com

Det energismarta hemmet - energistyrning och visualisering i småhus
LÄNKAR & DOKUMENT