I årets andra nyhetsbrev kan ni läsa om det senaste inom nätverket. Vi berättar om de aktiviteter som […]

Energi- och Miljötekniska Föreningen bjuder in till teknikmöten om projektet med demonstration och verifiering av kombinerade värme- och […]

Vi välkomnar varmt OBOS som ny medlem i BeSmå. OBOS är en medlemsägd bostadsutvecklare som bygger rum för […]

Småhustillverkare, akademi (KTH) och forskningsinstitut (IVL) samverkar i ett projekt kring klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv (klimat LCA). TMF […]

Projektet Nyttiggörande av solel i småhus syftar till att mäta elanvändningen i villor utrustade med solcellsanläggning och någon […]