Vi vill hälsa er varmt välkomna till BeSmå-dagen 2021 som arrangeras som en digital konferens den 11 november. […]

I årets andra nyhetsbrev kan ni läsa om det senaste inom nätverket. Vi berättar om de aktiviteter som […]

Energi- och Miljötekniska Föreningen bjuder in till teknikmöten om projektet med demonstration och verifiering av kombinerade värme- och […]

Vi välkomnar varmt OBOS som ny medlem i BeSmå. OBOS är en medlemsägd bostadsutvecklare som bygger rum för […]

Småhustillverkare, akademi (KTH) och forskningsinstitut (IVL) samverkar i ett projekt kring klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv (klimat LCA). TMF […]