Processer för att sälja energieffektivitet

Säljprocessen har identifierats som avgörande för ett framgångsrikt arbete med energieffektivitet för nyproducerade småhus. Därför arbetar BeSmå nu med en förstudie för att identifiera kritiska steg i processen där åtgärder kan utföras för att stötta ökad energieffektivitet.

Syftet med förstudien är att identifiera delar i säljprocessen för nyproducerade småhus där det finns möjlighet att öka fokus på energieffektiva lösningar. Studien ska belysa kundernas önskemål, samt hur väl de matchar fokus hos olika delar av säljprocessen. Studien syftar också till att identifiera effektiva åtgärder för att skapa ökat fokus på energieffektiva lösningar.

Förstudien ska besvara följande frågor:

  1. Vilka delar av processen, från design till färdigt hus, är kritiska för att energieffektiva lösningar ska få större genomslag?
  2. Matchar småhusköparnas önskemål med det fokus som finns inom småhustillverkarnas organisationer, både inom utveckling och försäljning?
  3. Vilka åtgärder kan skapa ökat genomslag för energieffektiva lösningar och var i processen kan de genomföras?

Förstudien beräknas vara klar senast 31 december 2018.

Kontakt: Sara Borgström, sara.borgstrom@wsp.com