Prognostisering för styrning av lokalt batterilager

Forskningsprojektet som leds av RISE syftar till att utreda förutsättningarna för hur lokala batterilager ska utformas och användas i småhus.

Målet med projektet är att bidra med ökad kunskap för lokal energilagring i batteriet – hur det ska styras och vilka externa tjänster som kan erbjudas. BeSmå följer projektet som pågår under 2019-2020.
Kontaktperson för projektet är Carolina Dolff, RISE.

Prognostisering för styrning av lokalt batterilager
LÄNKAR & DOKUMENT