Kraftsamling kring livssmarta småhus 7 november – ta chansen att påverka!

Den 7 november kl 11.30 – 17.00 samlar vi ett brett spektrum av intressenter i Göteborg för att diskutera hur vi ska kunna ta vara på den jättepotential inom energieffektivisering som ligger och slumrar i det svenska småhusbeståndet.

Värdar för temadagen är förutom RISE (Division Samhällsbyggnad) också Högskolan Dalarna (genom Energikompetenscentrum) samt Innovationsklustret Besmå som representerar småhustillverkare och deras underleverantörer och som arbetar på uppdrag av Energimyndigheten.

Bakgrund till initiativet för aktiviteter inom detta område och för workshopen är potentialen för energieffektivisering av småhus samt möjligheter att öka användningen av förnybar energi och att minska elanvändningen för uppvärmningsändamål. Utöver detta tror vi också att det finns mer att hämta inom andra områden som erbjuder ”lägre hängande frukter” – vilka i sin tur kan hjälpa oss att realisera de energirelaterade potentialerna.

Vi ser bostadsbristen i Sverige och den stora outnyttjade boytan i befintliga småhus (villor och mindre hyresfastigheter) som dörröppnare för att hitta synergier inom energieffektivisering. Starkare incitament för äldre att byta boende eller att bygga om för att frigöra uthyrningsbar boyta bör samtidigt kunna skapa ekonomiskt utrymme att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Integration, segregation, sysselsättning och social isolering är andra exempel på utmaningar där både individen och samhället kan förväntas ha önskemål och visioner om hur småhus och villaområden kan utvecklas. Ett helhetsgrepp på dessa frågor kan leda till identifiering av nya möjligheter för omfattande energieffektiviseringar. Vi tror att ett sådant helhetsgrepp kräver en ambitiös och långsiktig satsning och diskussioner pågår för att starta ett forskningsprogram eller en forskarskola. Teknik, ekonomi och beteendevetenskap/psykologi får i denna vision lika stort utrymme.