Uppdaterad testversion av verktyget för hållbar renovering.

Runt om i landet testas nu det nya webbverktyget som ska hjälpa alla som vill renovera sin villa mer klimatsmart. När renoveringen står för dörren kan man med fördel passa på att energieffektivisera. Det lönar sig både för klimatet och plånboken.

Projektet Hållbar renovering av småhus har utvecklat en webbguide med stöd, information och checklistor som underlättar genomförandet av energieffektiviseringsåtgärder för småhusägare och entreprenörer. Guiden har under senhösten 2017 presenterats vid seminarier för villaägare vid tre orter (Umeå, Karlstad och Huddinge) och seminarierna har varit mycket uppskattade. Guiden har under senhösten 2017 presenterats vid seminarier för villaägare vid tre orter (Umeå, Karlstad och Huddinge) och seminarierna har varit mycket uppskattade. Åtta av villaägarna som deltog och som står inför större renoveringar kommer nu att testa verktyget i direkt tillämpning. Erfarenheterna från både småhusägarna och entreprenörs-sidan används sedan för att utveckla guiden och implementera den väl så att det underlättar för småhusägare vid renovering samt för entreprenörsledet att tillgodose ställda krav.

Webbverktyget är framtaget av energi- och klimatrådgivarna, BeSmå, Energimyndigheten, Villaägarna, WSP, Sustainble Innovation m.fl och testas nu av alla som är sugna på att testa smarta lösningar eller bara vill ha tips och råd inför sin renovering.

Se en film om hur guiden fungerar här. Gå gärna in och testa den här samt berätta gärna vad du tycker så att vi kan göra guiden ännu bättre här.