Solceller för villatak

Det regionala energi- och hållbarhetskontoret i Västra Götaland, ”Hållbar utveckling Väst”, driver projektet ”Sol i Väst”. Här kan man hämta rapporten Solceller för villatak, som ger vägledning inför ett installation av en solcellsanläggning. Håll till godo och lycka till!

http://hallbarutvecklingvast.se/nyhet/solceller-for-villatak-en-hjalp-for-villaagare-att-borja-producera-egen-solel