Seminarium om ny, smart affärsmodell för energirenovering av småhus

Den 6 mars anordnade Linnéuniversitetet ett mycket intressant seminarium om One Stop Shop-projektet, som är en ny smart affärsmodell för energirenovering i småhus. Seminariet omfattade presentationer om:

  • En enkätundersökning med husägare i Kronoberg
  • En nationell undersökning bland småhusägare
  • En analys av olika aktörsperspektiv för One stop Shops – hantverkare, mäklare, banker, entreprenörer och försäkringsbolag
  • En nordisk utblick mot Finland och Danmark som har testat konceptet samt
  • Energi- och kostnadsmodellering för ett pilothus

Sammanfattningsvis kan konstateras att affärsmodellen skulle kunna bidra till realisering av en stor andel av den lönsamma potentialen för energieffektivisering i småhus, men vissa hinder kvarstår för att modellen ska få ett stort genomslag. De största hindren för modellen är att lösningar för hantering av risker och garantier inte finns på plats, brist på kunskap samt brist på lämpliga koordinatorer. Det krävs sannolikt en utveckling av aktörsrollen som ”spindeln i nätet” för att projektet ska få en stor spridning.

Program och presentationer nedan: