Trähusdagarna om energieffektiva värme- och ventilationssystem för småhus

På Trähusdagarna i Jönköping den 15-16 april presenterades BeSmås gemensamma teknikutvecklingsprojekt av kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus i nordiskt klimat. Föredraget innehöll en nuläges rapportering av var projektet står samt presentation av de 5 system som håller på att utvecklas inom projektet. Projektet avslutas i december 2018 och förväntas resultera i ett flertal marknadsintroduktioner av nya system detta och kommande år.

Se föredragen här.