Andra utlysningen inom E2B2 öppen till 6 november

Energimyndigheten välkomnad sökande i den andra utlysningen inom forsknings- och innovationsprogrammet E2B2. Utlysningen stänger den 6 november 2018.

Forsknings och innovationsprogrammet E2B2 är en bred satsning för forskning och utveckling inom området energieffektivt byggande och boende. Programmet ska bidra till ökad energieffektivisering i bebyggelsen genom forskning, utveckling, innovation och demonstration.

Mer information om utlysningens prioriterade delområden och vem som kan söka finns hos E2B2.