Stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande – utlysning öppen till 8 okt

Nu går det att söka medel för innovativt och hållbart bostadsbyggande. Regeringen har beslutat om ett stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande, som gäller år 2018-2020. Stödet lämnas för åtgärder som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan.

Stödet riktar sig både till företag och organisationer och kan användas för såväl utveckling som användning av nya varor, tjänster och processer.

Mer information om utlysningen finns hos Boverket.