Solträff för småhustillverkare och solelleverantörer

Besmå deltog på en välbesökt träff för småhustillverkare med fokus på möjligheter med solenergi, arrangerat av Energikontoret i Mälardalen. Representant från BeSmå var Emil Andersson som deltog som föreläsare för att berätta om hållbara småhus och hur solel kan påverka kravet på nära noll energibyggnader i Boverkets byggregler. Andra föreläsare var Bengt Stridh från Bengts villablogg, Stefan Lundqvist från Nibe och Peter Wipp från Gar-Bo. Parallellt med programmet erbjöds deltagarna en minimässa med solelleverantörer.

Presentation av Emil Andersson på solelträff

Träffen hölls i världens första återbruksgalleria ReTuna i Eskilstuna.

Ett längre referat från träffen och samtliga presentationer kan läsas i Energikontoret i Mälardalens nyhet.