Unikt samarbete om energieffektiva värme- och ventilationssystem för småhus

”Förväntade krav på ökad energiprestanda och krav på bättre inomhusklimat och god luftväxling har stimulerat till ett unikt samarbete för utveckling av kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus. De nya energikraven kommer i praktiken att innebära att alla nya småhus behöver förses med FTX-ventilation med hög verkningsgrad.” – Läs mer om BeSmås teknikutvecklingsprojekt i Samhällsbyggaren!