Resultatkonferens för BeBo och BeLok

BeBo och Beloks tredje gemensamma resultatkonferens arrangerades, i Stockholm i mitten av november. Konferensen riktade sig till aktivt arbetande med energieffektivisering i fastigheter, både flerbostadshus och lokaler, och välkomnade drygt 100 personer från olika delar av fastighetsbranschen.

Emma Thornberg från Regeringskansliets Miljö- och Energidepartement pratade om hur de nu aktuella EU-direktiven, bland annat det om elektromobilitet, omsätts i svensk lagstiftning – och betonade vikten av att få höra branschens synpunkter i detta arbete. Därefter pratade Mathias Normand från Energimyndigheten om deras uppdrag om att ställa om till ett hållbart energisystem, där energieffektivisering och ett minskat effektbehov är viktiga inslag för att möta de framtida utmaningarna. Nätverk som BeBo och Belok är viktiga i detta arbete för att gå före och visa vägen och att driva utvecklingen av ny teknik, metoder och arbetssätt framåt.

Därefter följde presentationer om arbete kring digitalisering, energikapitlet i Boverkets byggregler, att möte effektutmaningen.

Även om fokus inom nätverken historiskt varit på energieffektivisering, är det logiskt att idag även titta bredare på byggnadernas klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv (där energianvändningen i byggnadens driftsfas fortfarande är en betydande del), och en presentation beskrev pågående arbete där.

Under eftermiddagen fokuserade arbetet på solenergi.

Presentationer hittas här.