Låg varmvattenanvändning i Västerås nya lågenergihus

Västerås stad har utvecklat ett unikt bostadsområde för småhus med endast lågenergihus, byggda av ett stort antal olika byggherrar och husleverantörer. Inom ramen för Västerås stads arbete med en energi- och miljöplan (2007) utsågs området Herrgårdsängen till ett pilotområde för lågenergihus-byggande. Staden utvecklade ett eget koncept med minimikrav, och med ytterligare incitament i form av ett bonussystem i två nivåer. En uppföljning visar att de i snitt använder 34 kWh/m²/år elenergi för sin uppvärmning och drift. Kravet sattes till 40 kWh/m2,år.

Värt att notera är att energianvändningen för varmvatten ligger betydligt under de som föreskrivs i BEN för normaliserat behov (20 kWh/m2, år). I de tre grupper som följts upp (totalt 91 byggnader) används mellan 5,5 och 8 kWh/m2,år för varmvatten.

Mer om projektet och rapporten i sin helhet kan finns här.