Informationscentrum för hållbart byggande + BeSmå = sant

Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB, verkar för att främja en ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande. Det är ett uppdrag från Boverket utifrån ett regeringsinitiativ, som fokuserar på att samla in, målgruppsanpassa och sprida kunskap och information så att den blir användbar för så många som möjligt.

BeSmå ingår i Informationscentrum för hållbart byggandes nätverk. Tillsammans hjälps vi åt att bygga ett mer hållbart Sverige.

Informationscentrum för hållbart byggande finns på sajten www.ichb.se samt i sociala medier