Nya medlemmar i referensgruppen för befintligt bestånd

Inför arbetet under 2019 har BeSmås referensgrupp för det befintliga beståndet förstärkts ytterligare. Vi ser fram emot ett gott arbetsår för att fortsätta att ställa om småhussektorn mot att bli mer än mer energieffektiv. Läs nedan om vad de anser behövs för att fortsätta arbetet med att energieffektivisera småhussektorn.

Mats Danielsson, Energi- och klimatrådgivare
Jag jobbar som kommunal energi- och klimatrådgivare i Göteborg, Partille och Öckerö. Har 20 års erfarenhet av rådgivning till hushåll, organisationer och företag. Är även samordnare för de fem rådgivare som arbetar i ett team inom det geografiska området.

Jag vill gärna få ett större fokus på den befintliga bebyggelsen. Mycket av de projekt och allmänna råd som ges är för nybyggnation trots att den absolut största energianvändningen finns i befintlig bebyggelse som kommer att finnas i många år framöver.’

Britta Permats, VD Svensk Ventilation
Tycker det är viktigt att småhussektorn får information om de olika ventilationssystemen och vad det finns för möjligheter att energieffektivisera och framförallt hur brukarbeteende och andra förändringar kan påverkar ett ventilationssystem och därmed inomhusklimatet (luften inne). Dessutom tror jag att det kan vara nödvändigt med någon typ av ekonomiska incitament för att få igång energieffektiviseringen

Britta Permats, vd Svensk Ventilation

 

Morgan Willis, Teknisk Expert Svenska kyl- och värmepumpsföreningen
Att hitta lösningar som är kommersiellt gångbara. Det kan exempelvis innebära att lösningarna är lätta att implementera i de strukturer man byggt upp inom sälj och etablering utan att man för in nya risker eller osäkerheter. Att de tekniska lösningarna ersätter befintliga lösningar och inte enbart medför extra kostnader. Att man alltid balanserar komfort, prestanda och kostnad.

Morgan Willis, Teknisk Expert Svenska kyl- och värmepumpsföreningen

 

I referensgruppen för befintliga bestånd ingår även