E2B2 öppnar ny utlysning: 45 miljoner till forskning inom energieffektivt byggande och boende

Nu öppnar E2B2s nya utlysning där du kan söka medel för forskning inom energieffektivt byggande och boende.

E2B2 är energimyndighetens största satsning inom området energieffektivt byggande och boende och är inne på sin andra programperiod. Detta är den tredje utlysningen för programperioden och 45 miljoner kronor finns att söka från Energimyndigheten.

Utlysningen är öppen från den 15 maj till den 10 september 2019 och är öppen för projekt inom hela programmets område. Särskilt intressanta är:

  • Marknadsnära utvecklingsprojekt, till exempel demonstrationsprojekt samt utvärderingar av nya tekniklösningar.
  • Projekt som använder samhällsvetenskaplig, beteendevetenskaplig eller systemvetenskaplig metodik.
  • Analysprojekt som nyttiggör och tillämpar Energimyndighetens genomförda mätningar av nära-nollenergibyggnader

All information om utlysningen och tips på vad du kan tänkta på när du söker finns här.