Trägrund och Mätning och uppföljning Färdplan 2045, nya projekt som BeSmå bevakar

BeSmå bevakar flera spännande projekt genom att delta i projektens referensgrupper

Under våren har BeSmå anslutit till referensgrupperna för två intressanta projekt. Det första är projektet  Trägrund  som drivs av RISE. Projektet Trägrund syftar till att tillverka hela den bärande grundläggningen av trä med prefabricerade grundelement.

Det andra projektet är Mätning och uppföljning Färdplan 2045.
Ett av målen i färdplansdokumentet är att alla som har skrivit på färdplanen ska kartlägga sina utsläpp under 2020 – 2022. Som en del i det arbetet ska de ta fram en vägledning för hur man ska mäta och följa upp sina utsläpp.