Två förstudier för mer resurseffektiva småhus med värmepump

Under augusti har BeSmå påbörjat två förstudier avseende resurseffektiva småhus med värmepump. Den ena syftar till att undersöka möjligheterna till laststyrning av värmepumpar och den andra till att undersöka möjligheterna för ökad energieffektivitet vid äldre borrhål för bergvärme.

Mer information och kommande resultat från förstudierna hittas under respektive förstudies projektsida: Laststyrning av värmepumpar och Energieffektivitet vid äldre bergvärmehål