500 miljoner kronor mer till solcellsstödet i höständringsbudgeten

Regeringen föreslår i höständringsbudgeten att skjuta till ytterligare 500 miljoner under 2019 till investeringsstödet för solceller.

Samtidigt föreslår regeringen i budgetpropositionen en ökning av medel till investeringsstödet för solceller med 300 miljoner kronor för 2020. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Mer information om budgetändringen kan läsas här.

Utredningen om mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt har även gått ut på remiss. Utredningen föreslår ett kvotpliktssystem där elhandlare gör åtgärder hos slutkunder. I utredningen står:

Ett kvotpliktssystem är en kombination av en reglering och ett marknadsbaserat styrmedel för att uppnå en på förhand definierad energibesparing i slutanvändarledet. Syftet med denna konstruktion är att dra nytta av regleringens fördel när det gäller förutsägbarhet och samtidigt låta marknadens aktörer avgöra vilka åtgärder som bör vidtas, i vilken ordning och av vem. På så sätt skapas i teorin förutsättningar för såväl måluppfyllelse som kostnadseffektivitet.

Utredningen föreslår att Energimyndigheten definierar vilken typ av åtgärder som bör ingå i ett kvotpliktssystem. Utredningen föreslår också ett energi-ROT, där ett avdrag på 50 % ska vara möjlig, jämfört med dagens nivå på 30 %.

Just nu har utredning skickats på remiss innan regeringen tar ställning till förslaget.