Ny guide hjälper husägare att både spara miljarder och bidra till klimatomställningen

Nu lanseras en helt ny webbguide för villaägare som planerar renoveringar. Guidens syfte är att ge oberoende expertråd om åtgärder som minskar energiåtgången och dess klimatpåverkan, förbättrar inomhusmiljön, sparar pengar och tar hänsyn till kulturvärden.

Landets dryga två miljoner småhus använder mycket energi helt i onödan. Uppskattningar visar att det med lönsamma åtgärder skulle gå att få ner småhusägarnas samlade energiräkningar med mer än 10 miljarder per år. I de flesta hus finns det både små och stora åtgärder att satsa på som kan få ner kostnaderna och miljöpåverkan samtidigt som det ofta går att få ett mer behagligt inomhusklimat. Men som privatperson kan det vara svårt att veta vad man ska fråga efter och vilka krav man kan ställa när man anlitar en hantverkare.

Utmaningarna har för många varit att veta vilka åtgärder man ska satsa på och hur man undviker det blir fel. Därför har vi skapat den här guiden som på ett enkelt sätt hjälper småhusägare genom de olika vägval och frågeställningar som man möts av när man planerar åtgärder i sitt hus. Guiden blir också ett mycket bra komplement till kommunernas energi- och klimatrådgivning. Säger Jan Kristoffersson, projektledare för Småhusguiden på Sustainable Innovation.

Vi på Energimyndigheten tycker att det är viktigt att inkludera småhusägarna i energi- och klimatomställningen. Det finns lite drygt två miljoner småhus i Sverige som står för drygt 30% av bebyggelsens totala energianvändning och hela 40% av elanvändningen. Vi vet att det finns en stor potential att minska energibehovet genom smarta renoveringar. Med hjälp av Småhusguiden kan alla som ska renovera få råd, tips och stöd för att renoveringen ska bli så bra som möjligt för klimat, plånbok och inomhusmiljö. Säger Tomas Lennartsson, handläggare inom resurseffektiv bebyggelse på Energimyndigheten.

Guiden är ett samverkansprojekt mellan ett 15-tal organisationer och företag samt ett 40-tal energi- och klimatrådgivare. Projektet har delfinansierats av Energimyndigheten.

Mer information finns i pressmeddelandet från  Sustainable Innovation.