Energimyndighetens Testlab undersöker marknaden för mindre solcellsanläggningar

RISE genomför under hösten en undersökning av den svenska marknaden för mindre solcellsanläggningar, upp till 30 kW, på uppdrag av Energimyndighetens Testlab.

Det är fem år sedan Energimyndigheten lät testa solcellspaneler och växelriktare och mycket har hänt sedan dess. Flera installationer har varit i drift några år och det är angeläget att få en bild av hur väl de fungerar i praktiken. Nya aktörer och ny teknik har kommit in på marknaden och därför finns behov av information till konsumenter.

I uppdraget ingår fyra deluppgifter; Skadeståndsstatistik för befintliga anläggningar i drift, Marknadsöversikt, Granskning av växelriktares CE-märkning, Besiktning av solcellsanläggningar i drift.

Innan årsskiftet 2019/2020 beräknas uppdraget vara slutfört. Mer information finns här.