BeSmå välkomnar Villaägarna

Vi är glada över att kunna välkomna Villaägarna som medlem av BeSmå. Villaägarna har i mer än 60 år arbetat med att hjälpa villaägare, och har i dagsläget drygt 300 000 medlemshushåll. Med Villaägarnas hjälp har BeSmå nu möjlighet att nå ut till ännu fler småhusägare.

BeSmå är organiserat i ett råd och två referensgrupper, och Villaägarna kommer både kliva in i rådet tillsammans med Energimyndigheten och TMF (Trä- och möbelföretagen) och medverka i BeSmås referensgrupp för befintliga småhus. Genom TMF har BeSmå en stark koppling till trä- och möbelindustrin och nyproduktion av småhus. Med Villaägarna som medlem stärker vi nu banden till befintliga småhus och dess ägare.