EU Sustainable Energy Week

BeSmå har under veckan bevakat EU:s digitala konferens EU Sustainable Energy Week (EUSEW) som i år gick under temat: ‘Beyond the crisis: clean energy for green recovery and growth’. Där poängterades att 60% av kostnaderna för att renovera bostäder utgörs av kostnader för arbetskraft. Förutom en mer effektiv energianvändning bidrar en ökad renoveringsgrad därmed till fler arbetstillfällen och snabbare ekonomisk återhämtning efter COVID-19.

För att få fler renoveringar att ske krävs ett helhetstänk som sätter renovering av hem i ett bredare sammanhang genom integrerade politiska åtgärder. Det finns ett starkt behov av att få ut mer information om potentialen att minska energianvändningen genom energirenovering, men även dess många mervärden gällande ekonomi, hälsa och komfort. Detta kopplar nära till BeSmås arbete, bland annat genom förstudien om potential för energieffektivisering i småhussektorn och projektet om mervärden av energieffektiva småhus.

Ett koncept som togs upp som en möjlig del av lösningen är One Stop Shop-modellen. Modellen går ut på att småhusägare ska kunna få teknisk rådgivning, kontakt med entreprenörer och information om olika finansieringsmöjligheter på ett och samma ställe genom samverkan mellan aktörer. Under konferensen lades också stor vikt på att kunna inkludera kommuner och lokala i utvecklingen av renoveringsstrategier eftersom de känner till de boendes behov.