Välkommen till webbinarium med Linnéuniversitetet

Källa: Linnéuniversitetet

Som en fortsättning på BeSmås webbinariumserie är vi glada över att kunna bjuda in till ett webbinarium med Linnéuniversitet den 8/9 kl 13.00 – 14.30. Syftet med webbinariumet är att vi inom BeSmå ska ta del av lärdomar från aktuella forskningsprojekt om energifrågor kopplade till småhus och tillsammans skapa en dialog om hur vi kan arbeta tillsammans för att få dem ut i verkligheten. Vi har också möjligheten att bjuda in externa deltagare som är intresserade av ämnet.

Program

  1. Metod för kostnadsbedömning av omfattande energirenoveringar

Presentationen redogör för metod för hur kostnadseffektivitet kan analyseras och tillämpas vid modellering av energirenoveringsåtgärder för en typisk byggnad från 1970-talet. Metoden integrerar såväl energibalans och ekonomiska aspekter som beaktar såväl investeringskostnader för energieffektivitetsåtgärder samt värdet av åtgärdernas ekonomiska besparingar.

Presentatör: Leif Gustavsson

  1. Hur påverkar olika materialval, ur ett livscykelperspektiv, energianvändningen vid en ombyggnation ett hus?

Byggnadssektorn står för cirka 40% av den slutliga energianvändningen i Sverige. Av den totala andelen bostadshus byggdes ungefär 60% innan standarderna för energieffektivitet infördes på 1970-talet. Att minska energianvändningen i befintliga byggnader är en nyckelstrategi för att gå över till ett mer hållbart energisystem. Presentationen diskuterar hur en byggnads energiprestanda, ur ett livscykelperspektiv, påverkas av olika materialval för isolering och fönster vid ombyggnation av ett hus.

Presentatör: Chiara Piccardo

  1. Energirenovering vid ett klimat i förändring – Hur påverkas värme- och kylbehovet? 

Klimatprognoser för Sverige indikerar en årlig temperaturökning på 2 – 6 ° C i slutet av seklet jämfört med nivåerna 1961–1990. Energieffektivitetsåtgärder i Sverige är främst inriktade på att minska el- och värmebehovet eftersom dessa dominerar energianvändningen i de flesta av de gamla befintliga byggnaderna i kalla klimat. Under varmare klimat kan dock byggnaders energibehov och inomhusmiljö variera med större kylbehov, särskilt i byggnader med låg energi. Samtidigt kan energibesparingarna gjorda för att minska värmebehovet, bli mindre till följd av ett mildare klimat. I denna presentation undersöks och diskuteras effekterna av energirenovering gällande kylbehov och värmebehov samt vilka överhettningsrisker det finns i ett förändrat klimat.

Presentatör: Uniben Tettey

För mer information och anmälan, kontakta sanna.borjeson@anthesisgroup.com