Inledande studier

Som en aktivitet i koordineringen för BeSmå 2020 genomförs ett antal inledande studier. De inledande studierna är mindre undersökningar av ämnen som är aktuella för medlemmarna i BeSmå, och genomförs både för nya och befintliga småhus. Fyra inledande studier har startat hittills, och de tre som har färdigställts finns nu att läsa mer om på sidan PROJEKT & FÖRSTUDIER.

Dessa är:

Den fjärde inledande studien handlar om balansen mellan energi- och klimatprestanda under ett småhus livscykel. Är det möjligt att få båda två, eller får man välja antingen eller? Har du input till denna studie är du välkommen att höra av dig till hanna.westling@anthesisgroup.com. Studien färdigställs under hösten och publiceras även den på sidan PROJEKT & FÖRSTUDIER när den har färdigställts.