EU-kommissionen vill ha bindande krav på energiprestanda i befintliga byggnader

I BeSmå arbetar vi både med energieffektiva småhus vid nyproduktion och i det befintliga småhusbeståndet. Vi har i en tidigare studie kommit fram till att det går att halvera energianvändningen i småhussektorn med lönsamma åtgärder. Förslaget från EU-kommissionen visar hur EU:s renoveringsvåg kan bidra till att realisera potentialen.

Läs mer om förslaget här.