Presentationer BeSmå-dagen: Pass 1

BeSmå-dagen närmar sig och vi vill presentera våra talare och ämnen ytterligare för att ge er en förhandsvisning av vad ni kommer att få ta del av under BeSmå-dagen. I det första passet kommer ni att få höra:

 

Välkomna till BeSmå-dagen – Anthesis

Vi som koordinerar BeSmå vill hälsa er välkomna till den här spännande dagen.

 

Nyheter från Energimyndigheten – Dag Lundblad, Energimyndigheten

Dag Lundblad, projektledare för sektorsstrategin Resurseffektiv bebyggelse på Energimyndigheten, berättar om det senaste från Energimyndigheten.

 

Nya energiregler 2020 – Lin Liljefors, Boverket

Lin Liljefors arbetar som ingenjör/ projektledare på Boverket. Lin kommer att berätta om de nya energireglerna som infördes i BBR den 1 september i år. Energireglerna är det sista steget i införandet av nära-nollenergibyggnader i Sverige.

 

Trendspaning – Anthesis

Anthesis ger en trendspaning gällande hållbarhet och småhus, och svarar på frågan om vad som kommer att påverka småhusägare och -tillverkare m.fl. de närmsta åren.

 

Vad är intressant för småhusägare just nu – Mats Danielsson, EKR Göteborgs stad

Mats Danielsson är energi- och klimatrådgivare i Göteborgs stad och medlem av BeSmå. Under BeSmå-dagen kommer Mats att berätta om vad småhusägare är intresserade av just nu, utifrån de frågor som energi- och klimatrådgivningen får.

 

Paneldiskussion – Vad ger värde till husen?

Energieffektiva byggnadskomponenter och installationer ger låga energikostnader i småhus. De energieffektiva lösningarna bidrar också till andra värden som minskade växthusgasutsläpp, bättre inomhusklimat, bättre hälsa och minskade lokala luftföroreningar. Det bidrar till ökat fastighetsvärde och öppnar upp marknaden för grön finansiering. I denna panel diskuteras aspekter som bidrar till ett ökat värde till småhus, och vilka möjligheter detta öppnar upp för. De som deltar i panelen är:

  • Therese Ruth, VD och grundare Hemma
  • Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet
  • Christopher Madsen, analytiker Booli
  • Lars Anebreid, Liama – mer sol i småhusproduktionen