Presentationer BeSmå-dagen: Pass 2

BeSmå-dagen närmar sig och vi vill presentera våra talare och ämnen ytterligare för att ge er en förhandsvisning av vad ni kommer att få ta del av under BeSmå-dagen. I det andra passet kommer ni att få höra:

Beteendemönster: Hur skapar man en vana? – Magnus Engström, FPX

Magnus Engström är CTO på Future Position X (FPX). FPX är en nätverksorganisation som driver projekt inom datadriven innovation, digitaliserad stadsutveckling och hälsa och välbefinnande. På BeSmå-dagen kommer Magnus att berätta om beteendemönster, och hur man skapar en vana.

 

Målgruppsarenan: Alla är vi olika, men går det att se typer av beteende i energianvändning – Sara Ilstedt, KTH

Sara Ilstedt är professor i produkt- och tjänstedesign vid KTH. Sara kommer att berätta för oss om målgruppsarenan, vilken är resultatet av ett forskningsprojekt om hur olika livsstilar förhåller sig till hållbar utveckling. Nästan alla är intresserade av hållbarhet, men på olika sätt. Men hur når vi olika grupper och vilket stöd behöver de? Hur påverkar värderingar och livsstilar människors olika praktiker inom hållbarhet?

 

Paneldiskussion – Framtidens energieffektiva småhus

Intresset och betydelsen av hållbarhet växer kontinuerligt, och den pågående pandemin har medfört ändrade levnadsmönster för många människor. I den fortsatta utvecklingen av samhället står vi nu i på många sätt inför en omstart. I denna panel diskuteras vilka frågor som kommer att vara viktiga för framtidens småhusägare, och hur detta kan skilja sig år mellan människor med olika värderingar och livsstilar. De som deltar i panelen är:

  • Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling TMF
  • Håkan Larsson, chefsekonom Villaägarnas Riksförbund
  • Sara Ilstedt, professor KTH