Presentationer BeSmå-dagen: Pass 3

BeSmå-dagen närmar sig och vi vill presentera våra talare och ämnen ytterligare för att ge er en förhandsvisning av vad ni kommer att få ta del av under BeSmå-dagen. I det tredje passet kommer ni att få höra:

Är det bättre för klimatet om vi bor i storstäder än om vi bor i villasamhällen? – Efstathia Vlassopoulou, Anthesis

Efstathia Vlassopoulou arbetar som konsult på Anthesis. Hon kommer att berätta om ett projektet som innefattar en jämförelse av klimatavtrycket under hela livscykeln från olika typ av hus – villor och radhus i trä, flerbostadshus i trä samt flerbostadshus i betong. Projektet har genomförts på uppdrag av TMF, och är en fortsättning på Efstathias examensarbete.

 

Inneklimat och ventilationsstrategier i Dalarnas villa – Jonn Are Myhren och Ian Garman, Högskolan Dalarna

   

Jonn Are Myhren är docent och ämnesansvarig i Byggteknik och Ian Garman är doktorand inom Byggteknik, båda vid Högskolan Dalarna. Högskolan Dalarna har tillsammans med ett antal andra aktörer uppfört forskningsvillan Dalarnas villa, i vilken det bor en riktig familj. Jonn Are och Ian kommer under BeSmå-dagen att berätta hur inneklimatet och familjen påverkas av olika ventilationsstrategier under den rådande covid19 pandemin.

 

One-Stop-Shop affärsmodell för energirenovering av villor – Krushna Mahapatra, Linnéuniversitetet, och Martin Wikman, Klimatfastigheter

   

Krushna Mahapatra är professor vid Linnéuniversitetet och Martin Wikman är VD för Klimatfastigheter. De kommer att berätta om one-stop-shop som affärsmodell för energirenovering av villor, både ur ett forskningsperspektiv och från ett företagandeperspektiv.