Presentationer BeSmå-dagen: Pass 4

BeSmå-dagen närmar sig och vi vill presentera våra talare och ämnen ytterligare för att ge er en förhandsvisning av vad ni kommer att få ta del av under BeSmå-dagen. I det fjärde, och sista, passet kommer ni att få höra:

 

Verifiering av prestanda i kombinerade värme- och ventilationssystem – Anthesis

Arbetet med kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus har pågått inom BeSmå under ett flertal år. I detta senaste projekt ska de lösningar som kommit fram demonstreras och verifieras i verklig miljö för att verifiera utrustningens energiprestanda. Utöver energiprestanda kommer också parametrar som effektbehov, kostnad, luftkvalitet och hur nöjda de boende är att mätas.

 

Nyttiggörande av solel i småhus – Jon Persson, RISE

Jon Persson, projektledare – Energi och resurser på RISE, kommer att berätta om projektet Nyttiggörande av solel i småhus. Projektet syftar till att öka kunskapen om hur stor andel lokalt producerad el från solceller som nyttjas inom systemgränsen i Boverkets byggregler vid olika storlek på solcellsanläggning, olika storlek och isolergrad på klimatskärm, samt olika värme och ventilationssystem. Nyttiggörandet innanför nätägarens debiteringsmätare kommer också att mätas.

 

Inledande studier BeSmå 2020 – Anthesis

Anthesis kommer att berätta kort om de fyra inledande studier som har genomförts inom BeSmå 2020. Dessa är:

  • Kostnadseffektiva åtgärdspaket för energieffektivisering
  • Värme- och ventilationslösningar i befintliga småhus
  • Småhusmärkning
  • Både och – eller antingen eller

 

Koldioxidneutralt småhus – Jonas Nilsson, Fiskarhedenvillan

Jonas Nilsson är teknisk chef på Fiskarhedenvillan och medlem av BeSmå. Jonas kommer att berätta om Fiskarhedenvillans utvecklingsprojekt där de, tillsammans med Structur och Mondo, ska bygga ett koldioxidneutralt småhus i Borlänge. Utvecklingsprojektet syftar till att hitta framtidens mest hållbara byggtekniska lösningar samt byggmaterial.

 

Avslutning: BeSmå i framtiden – Anthesis och TMF

Agneta Persson, Anthesis, och Anders Rosenkilde, TMF, sammanfattar dagen och blickar framåt i det vidare arbetet med BeSmå och energieffektiva småhus.