Testhus i demoprojekt kombinerade värme- och ventilationssystem

Projektet med demonstration och verifiering av nya kombinerade värme- och ventilationslösningar för energieffektiva småhus rullar på. På denna plats uppför Huspartner en villa där Flexits lösning kommer att testas. Följ gärna utvecklingen här och på LinkedIn.