Förstudie om energieffektiviseringspaket

Under hösten 2020 genomför vi en förstudie vid namn Hårda paket är det bästa klimatet vet. Förstudien är en fortsättning på den inledande studien om kostnadseffektiva åtgärdspaket som har genomförts tidigare under 2020. I förstudien tas resultaten från den inledande studien vidare och målet med förstudien är att ta fram affärsmodeller för energieffektivisering i småhus som kan användas på den svenska marknaden.

Mer om förstudien finns att läsa här.