Inledande studie: Både och – eller antingen eller?

Den fjärde inledande studien för 2020 har nu publicerats. Studien har namnet ”Både och – eller antingen eller?” och i den har vi undersökt om det är möjligt att bygga småhus som både har en mycket låg energianvändning under husets användningsskede och låga utsläpp av koldioxid under dess byggskede, eller om det blir en kompromiss där man får välja mellan låg energianvändning och låga koldioxidutsläpp?

Studien kan läsas här.