Ett steg närmare klimatdeklarationer

Arbetet med klimatdeklarationer går framåt. Igår, torsdagen den 10 december 2020, lämnade regeringen över en remiss till lagrådet angående en ny lag om klimatdeklarationer för byggnader och en relaterad ändring i plan- och bygglagen. Den nya lagen och ändringen föreslås gälla från 1 januari 2022.

Den nya lagen innebär att byggherren ansvarar för att upprätta och ge in en klimatdeklaration till den ansvariga myndigheten när en ny byggnad uppförs.

Regeringen föreslår också en ändring i plan- och bygglagen som innebär att byggnadsnämnden får meddela slutbesked först när byggherren har visat att denne har gett in en klimatdeklaration enligt den föreslagna lagen om klimatdeklaration för byggnader eller gjort sannolikt att det inte finns någon skyldighet att ge in en sådan deklaration.

Informationen har hämtats från Regeringskansliets hemsida.