Presentationer BeSmå-dagen 2021: Pass 1

BeSmå-dagen 2021 närmar sig och vi vill presentera våra talare och ämnen ytterligare för att ge er en förhandsvisning av vad ni kommer att få ta del av under BeSmå-dagen. I det första passet kommer ni att få höra:

Välkomna till BeSmå-dagen – Agneta Persson, Anthesis

Agneta Persson, koordinator för BeSmå och konferensens moderator, hälsar välkomna till den här spännande dagen och berättar om dagens program.

Nyheter från Energimyndigheten – Dag Lundblad, Energimyndigheten

Dag Lundblad, projektledare för sektorsstrategin Resurseffektiv bebyggelse på Energimyndigheten, berättar om Energimyndighetens planering av insatser med fokus på renovering.

Klimatdeklarationernas påverkan på småhussektorn – Thomas Johansson, Boverket

Thomas Johansson arbetar som projektledare/ energiexpert på Boverket. Thomas kommer att berätta om hur kraven om klimatdeklarationer som börjar gälla den 1 januari 2022 påverkar nybyggnad av småhus.

Trendspaning – Hanna Westling, Anthesis

Hanna Westling, biträdande koordinator för BeSmå, ger en trendspaning gällande energi och hållbarhet i småhus, och svarar på frågan om vad som kommer att påverka småhusägare och -tillverkare m.fl. de närmsta åren.

Materialbristens påverkan på småhussektorn – Anders Rosenkilde, TMF

Allt fler aktörer inom husbyggnadssektorn talar om att materialbristen påverkar dem och deras verksamhet. Inledningsvis låg diskussionens fokus på brist på trävaror, men frågan har växt till att omfatta såväl cement och betong som andra material. Vad gör materialbristen med småhusbranschen? Blir det högre inbyggda koldioxidutsläpp p.g.a. träbrist eller rent av lägre inbyggd klimatpåverkan till följd av cementkrisen? Eller påverkar materialbristen antalet nya hus som kan byggas och vilka hus som kan renoveras? Allt detta och hur det påverkar småhussektorn kommer vi att få höra från Anders Rosenkilde, chef inom teknisk utveckling på TMF.

Paneldiskussion – Materialbristens påverkan på småhussektorn

Anders Rosenkildes presentation efterföljs med en panel där vi diskuterar frågor och utmaningar kring materialbristens påverkan på småhussektorn vidare. De som deltar i panelen är:

  • Anders Rosenkilde, chef teknisk utveckling TMF
  • Mathias Fridholm, direktör Svenskt Trä
  • Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong
  • Pierre Arvidsson, teknikchef Anebyhusgruppen