Presentationer BeSmå-dagen 2021: Pass 2

BeSmå-dagen 2021 närmar sig och vi vill presentera våra talare och ämnen ytterligare för att ge er en förhandsvisning av vad ni kommer att få ta del av under BeSmå-dagen. I det andra passet kommer ni att få höra:

Försäkra småhus i ett förändrat klimat – Staffan Moberg, Svensk Försäkring

Det faktum att vi står inför ett klimat i förändring påverkar, och kommer sannolikt att i framtiden i ännu högre grad påverka, småhussektorn och dess energianvändning och växthusgasutsläpp. Staffan Moberg arbetar som jurist på Svensk Försäkring och på BeSmå-dagen berättar han om vilken klimatanpassning som behövs och försäkringsförutsättningar i ett förändrat klimat.

Hur megatrender formar framtidens bostadsmarknad – Björn Wellhagen, Mäklarsamfundet

Du sköna nya värld? Bostadsmarknaden står inför stora och genomgripande förändringar de kommande åren. Mäklarsamfundet har analyserat hur ett antal globala megatrender kan påverka svensk bostadsmarknad de kommande decennierna. Detta arbete presenteras av Björn Wellhagen, VD för Mäklarsamfundet.

Paneldiskussion – Vilka vågar vara villaägare?

Intresset och betydelsen av hållbarhet växer kontinuerligt, och den pågående pandemin har medfört ändrade levnadsmönster för många människor. I den fortsatta utvecklingen av samhället står vi nu i på många sätt inför en omstart. En undersökning som Boverket har gjort visar att 7 av 10 vill bo i småhus. Under pandemin har det byggts allt fler nya småhus i områden där man tidigare inte såg någon nybyggnation, samtidigt har priset på befintliga småhus ökat rekordartat. Men de pågående klimatförändringarna får allt tydligare effekter även för villaägare – översvämningar, ökad risk för fukt- och mögelskador, ökade försäkringspremier och risk att inte ens kunna teckna en villaförsäkring i vissa områden. Vilka vågar egentligen vara småhusägare i framtiden? Det ska vi diskutera under den här paneldebatten. De som deltar i panelen är:

  • Gustaf Edgren, projektledare branschutveckling trähus TMF
  • Staffan Moberg, jurist Svensk Försäkring
  • Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet
  • Daniel Liljeberg, samhällspolitisk chef Villaägarnas Riksförbund