Presentationer BeSmå-dagen 2021: Pass 3

BeSmå-dagen 2021 närmar sig och vi vill presentera våra talare och ämnen ytterligare för att ge er en förhandsvisning av vad ni kommer att få ta del av under BeSmå-dagen. I det tredje passet kommer ni att få höra:

Är det bättre för klimatet om vi bor i storstäder än om vi bor i villasamhällen? – Efstathia Vlassopoulou och Linda Stafsing, Anthesis

På förra årets BeSmå-dag presenterade Efstathia Vlassopoulou, konsult på Anthesis, arbetet som Anthesis har utfört för TMF om hållbara trädgårdsstäder ur ett LCA-perspektiv. Detta år får hon sällskap av Linda Stafsing, även hon konsult på Anthesis, och de kommer tillsammans att berätta om hur arbetet har fortsatt under 2021 med djupare analyser kring mobilitets- och ekosystemtjänster.

LCA- och LCC-analyser av Dalarnas Villa – ett småhus – Bojana Petrovic, Högskolan Dalarna

Bojana Petrovic är doktorand i byggteknik vid Högskolan Dalarna och hennes forskning är inriktad på hållbara enfamiljshus, med särskilt fokus på forskningsvillan Dalarnas villa. I september försvarade hon sin licentiatuppsats om LCA och LCC-analyser av ett småhus och om denna kommer vi att få höra på hennes presentation på BeSmå-dagen.

Resultat från projektet KlivPå Småhus. Klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv – Sara Borgström, WSP, samt Anders Carlsson och Rebecca Calderon, Derome

Projektet KlivPå Småhus tar fram stöd för effektiva och kvalitetssäkrade klimatberäkningar för småhus. Under denna presentation berättar Sara Borgström, WSP, samt Anders Carlsson och Rebecca Calderon, Derome, om de erfarenheter som har samlats in genom projektet för att stötta det praktiska arbetet med att beräkna klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv och ta fram klimatdeklarationer för småhus.

Villazero – Erik Jäderbrink, Fiskarhedenvillan

Erik Jäderbrink arbetar som verksamhetsutvecklare på Fiskarhedenvillan. Erik kommer att berätta om vad som har hänt sedan förra året i Fiskarhedenvillans utvecklingsprojekt där de, tillsammans med Structor och Mondo, bygger ett koldioxidneutralt småhus i Borlänge. Utvecklingsprojektet syftar till att hitta framtidens mest hållbara byggtekniska lösningar samt byggmaterial.