Presentationer BeSmå-dagen 2021: Pass 4

BeSmå-dagen 2021 närmar sig och vi vill presentera våra talare och ämnen ytterligare för att ge er en förhandsvisning av vad ni kommer att få ta del av under BeSmå-dagen. I det fjärde passet kommer ni att få höra:

Grön logik, potentialen från energieffektivisering – Veronica Koutny Sochman, Swedisol

Det är väl känt att den lönsamma energieffektiviseringspotentialen i bebyggelsen är stor. Trots det händer relativt lite. Det som är mindre väl känt är att den samhällsekonomiska potentialen är ännu större än den privat- och företagsekonomiska potentialen. Veronica Koutny Sochman arbetar som VD för Swedisol och på BeSmå-dagen presenterar hon resultaten från studien ”Grön logik” om skillnaden mellan privat-/ företagsekonomisk potential för energieffektivisering och samhällsekonomisk potential.

Resonemang kring renoveringstakten – Karin Lindström, Anthesis

I EU:s strategi för en renoveringsvåg i Europa finns målet att fördubbla renoveringstakten de kommande tio åren och försäkra att renoveringar leder till effektivare energi- och resursanvändning. Även inom småhussektorn har vi inom BeSmå sett att det finns en stor potential för energieffektivisering men att den i mångt och mycket inte realiseras. Vi har genomfört flera insatser för att undersöka hur renoveringtakten i småhus kan öka men det har visat sig att det inte är helt enkelt. Vi får här höra ett resonemang kring renoveringstakten i småhussektorn. Detta leds av Karin Lindström, biträdande koordinator BeSmå.

BeSmå erfarenheter 2021 – Anthesis

Under hösten 2020 började BeSmå arbetet med fördjupningsområden. Tillsammans med medlemmarna har dessa fyra områden identifierats som viktiga för BeSmå:

  • Drivkrafter för energirenovering
  • Effekter av ett förändrat klimat
  • Klimatneutral småhusbransch
  • Småhussektorns roll i ett förändrat energisystem

2021 är således det första året då arbetet inom BeSmå har utgått från fördjupningsområden. Anthesis kommer att berätta kort om de studier och andra typer av insatser som har genomförts inom BeSmå år 2021.

Avslutning: BeSmå i framtiden – Anthesis och TMF

Agneta Persson, Anthesis, och Anders Rosenkilde, TMF, sammanfattar dagen och blickar framåt i det vidare arbetet med BeSmå och energieffektiva småhus.