Välkommen Swedisol!

Vi välkomnar Swedisol som ny medlem i BeSmå. Swedisol är branschorganisationen för Sveriges ledande mineralullsleverantörer och i BeSmå kommer de att representeras av sin VD Veronica Koutny Sochman. På frågan om vad de anser behövs för att fortsätta arbetet med att energieffektivisera småhussektorn svarar Veronica att:

Sveriges bäst byggda hus behöver nästan ingen extra värme när det är några minusgrader. När vi ställer om till ett i huvudsak sol- och vindförsörjt Sverige blir det än mer viktigt att bygga välisolerade hus, liksom att energieffektivisera det befintliga beståndet. De relativt låga svenska energipriserna har under ett antal år minskat intresset för energieffektivisering. Nu, med mer volatila energipriser är det viktigare än någonsin att med både informationsinsatser och ekonomiska incitament mobilisera för energieffektiva, säkra byggnader med god inomhusmiljö, inte minst i det befintliga beståndet.

Varmt välkomna till BeSmå Veronica och Swedisol!