Workshop om en klimatneutral småhussektor

I förra veckan anordnade vi en workshop inom vårt fördjupningsområde ”En klimatneutral småhussektor”. Tillfället inleddes med att Hanna Westling från BeSmå gav en inledning om innebörden av klimatneutralitet och visade att det finns många olika perspektiv och målsättningar att sträva mot. Till workshopen bjöd vi in tre talare som presenterade utifrån olika infallsvinklar och vi diskuterade sedan i mindre grupper för att utbyta erfarenheter.

Talare och ämnen var:

  • Jonas Norrman, Byggföretagen – Bygg- och anläggningssektorns färdplan och betydelsen för småhusbranschen
  • Elin Lindström, OBOS – Hållbarhetsredovisning och långsiktiga målsättningar
  • Erik Jäderbrink, Fiskarhedenvillan – LCA och klimatdeklarationer

Utifrån de tre presentationerna samtalade vi om småhus som en del av sektorn/ branschen, klimatneutralitet hos er som organisationer och klimatneutralitet i era projekt.

Vi hade glädjen att ha drygt 30 deltagare med representation både från medlemmarna i BeSmå samt energi- och klimatrådgivare och regionala utvecklingsledare.

Presentationen från workshopen finns att tillgå nedan.