Presentationer BeSmå-dagen 2022: Pass 1

BeSmå-dagen 2022 är snart här! Nedan presenterar vi våra talare för det första passet och vad för aktuella ämnen de kommer prata om.

Välkomna till BeSmå-dagen – Agneta Persson, Anthesis

Agneta Persson, koordinator för BeSmå och konferensens moderator, hälsar välkomna till den här spännande dagen och berättar om dagens program.

Satsningen på småhussektorn och innovationsupphandlingens möjligheter – Dag Lundblad, Energimyndigheten

Dag Lundblad, projektledare för sektorsstrategin Resurseffektiv bebyggelse på Energimyndigheten och en av Energimyndighetens representanter för BeSmå, berättar om vad som är aktuellt inom Energimyndigheten. Hans presentation fokuserar på Energimyndighetens satsning på småhussektorn samt satsningen på innovationsupphandling.

Trendspaning – Lotta Bångens, Energieffektiviseringsföretagen  

Energifrågan har blivit mer aktuell än vad den har varit på länge. Lotta Bångens, VD för EEF, ger oss en trendspaning gällande energiläget och energieffektivisering inom småhussektorn.

Möjligheternas Byggregler Lin Liljefors, Boverket

Lin Liljefors, projektledare på Boverket kommer att prata om hur energihushållningsreglerna just nu genomgår flera förändringar. Dels ska reglerna anpassas till Möjligheternas Byggregler, dels genomför Boverket ett regeringsuppdrag om kontrollstation av energishushållningsreglerna, dels pågår en omarbetning av energiprestandadirektivet. Detta föredrag kommer ta upp vad dessa förändringar kan komma att innebära, och hur de är planerade att genomföras.