Presentationer BeSmå-dagen 2022: Pass 3

BeSmå-dagen 2022 är snart här! Detta pass kommer att inriktas på forskning och aktuella projekt samt arbeten inom BeSmå med fokus på befintliga småhus. Nedan presenterar vi talarna och vad de kommer prata om.

Grön logik: Visualisering av byggnaders energieffektiviseringspotential – Erik Gråd, Anthesis

Erik Gråd kommer att inleda detta pass med en efterföljning på projektet Grön Logik som presenterades på förra årets BeSmå-dag. I detta projekt visualiseras både den privat-/företagsekonomiska och den samhällsekonomiska energieffektiviseringspotentialen för den svenska bebyggelsen och de mervärden som denna effektivisering innebär. Visualiseringen sker i ett webb-baserat verktyg grundat i simuleringar och projiceringar över potentialen för energieffektivisering. Befintligt dataunderlag tas fram och uppdateras för olika renoveringsåtgärder. Beräkningar genomförs, där energieffektiviseringspotentialen och dess mervärden tas fram. Utöver monetära effekter inkluderar mervärden även minskade CO2-utsläpp, undvikt utbyggnad av energiproduktion och hälsoeffekter från förbättrade inomhusklimat. Verktyget skapas flexibelt och tillåter inkludering av ytterligare mervärden, ändringar i input och antaganden samt olika framtidsscenarier. Med projektet hoppas vi kunna bidra till att fler lönsamma åtgärder genomförs för att effektivisera energianvändningen, och att åtgärder med högst potential prioriteras Erik jobbar som konsult och forskare på Anthesis.

Hur förberedda är svenska småhus för att anpassa sig till klimatförändringar? – Brijesh Mainali och Krushna Mahapatra, Linnéuniversitetet

Brijesh Mainali, docent, och Krushna Mahapatra, doktor, på Linnéuniversitetet kommer i detta pass att prata om projektet ”Hur förberedda är svenska småhus för att anpassa sig till klimatförändringar?” I detta projekt analyseras hur klimatförändringar kan påverka småhus i olika klimatzoner i Sverige – och hur detta i sin tur kan påverka byggföretag, försäkringsbolag, fastighetsmäklare och banker. Projektet pågår mellan 2022 och 2025 och i denna presentation ger forskarna en uppdatering kring litteraturgenomgången och berättar om projektplanen.

EKR får fler frågor än någonsin, men kommer småhusägare till skott? – Anna Lindström, Energimyndigheten

Sveriges energi- och klimatrådgivare (EKR) är mer belastade än någonsin. Energikrisen gör att det rings för fullt vilket gör det här mer aktuellt än någonsin. Anna Lindström jobbar idag som samordnare på Energimyndigheten och hon arbetade tidigare på Energikontoret region Örebro län som utvecklingsledare. Under detta pass kommer Anna att prata om de frågor som är aktuella för EKR och  vad småhusägare behöver för att komma till skott och nyttja den stora energieffektiviseringspotentialen som finns i det svenska småhusbeståndet.

Aktuella studier inom BeSmå

Passet avslutas med en kort presentation av aktuella projekt inom BeSmå. Under presentationen får ni bland annat höra om den expertpool för småhus som BeSmå och Lågan arbetar med samt studier om Gemensam upphandling och Min Husguide. Presentationen hålls av Anthesis som har i uppdrag av Energimyndigheten att koordinera BeSmå och som är arrangör för konferensen.