Presentationer BeSmå-dagen 2022: Pass 4

BeSmå-dagen 2022 är snart här! Detta pass kommer att inriktas på forskning och aktuella projekt samt arbeten inom BeSmå med fokus på nyproduktion och avslutas med en summering av dagen. Nedan presenterar vi våra talare och vad de ska prata om.

Innovationsupphandling för smart styrning och rationell isolering – Diar Balata, Anthesis

Energimyndigheten har i år ett fokus kring innovationsupphandling inom sina nätverk.  Året inleddes med att nätverken identifierade intressanta ämnen för innovationsupphandling och inom BeSmå har detta lett vidare till två förstudier, en på temat smart styrning och den andra på temat rationell isolering. Det sista passet börjar med en presentation om förstudierna gällande innovationsupphandling kopplat till smart styrning och rationell isolering. Diar, konsult på Anthesis kommer att presentera detta.

Kombinerande värme – och ventilationssystem – Karin Lindström, Anthesis

I detta pass ges en uppdatering kring projektet med kombinerade värme- och ventilationssystemen. Systemen testas just nu i fyra testhus runt om i Sverige genom ett demonstrationsprojekt där utrustningstillverkare och småhustillverkare arbetar tillsammans. Karin Lindström, konsult på Anthesis, ger en uppdatering kring projektet och fokuserar på erfarenheter hos de medverkande i projektet samt de boende i testhusen.

Framtidens grund – Jonas Nilsson, Fiskarhedenvillan och Måns Björklund, Cellglas Sweden

Jonas Nilsson, teknisk chef på Fiskarhedenvillan, och Måns Björklund, VD på Cellglas Sweden, kommer att prata om ett gemensamt projekt där de bygger en cellglasgrund. De kommer bland annat att prata om samarbetet, konstruktionen, fördelar/nackdelar och kostnadsjämförelser med traditionell småhusgrund.

Avslutning: BeSmå i framtiden – Agneta Persson, Anthesis och Anders Rosenkilde, TMF

Agneta Persson och Anders Rosenkilde sammanfattar dagen och blickar framåt i det vidare arbetet med BeSmå och energieffektiva småhus.