Presentationer BeSmå-dagen 2022: Pass 2

BeSmå-dagen 2022 är snart här! Nedan presenterar vi talare för pass 2 som har temat ”Energieffektivisering är glödhett!” 

Läget på energimarknaden och vad ett energibolag gör för kunderna – Mårten Rignell och Marie Liljewall, Kraftringen

Dagens energipriser är osäkrare än någonsin. Vi har därför bjudit in Mårten Rignell och Marie Liljewall, båda affärsutvecklare på Kraftringen för att prata om hur läget ser ut på energimarknaden och vad de arbetar med för småhussektorn. 

Synergieffekter eller målkonflikter mellan energi och klimat – Anders Rosenkilde, TMF 

Idag är det väldigt lätt att se kopplingen mellan energi och klimat. Samtidigt är det inte givet att en energibesparande åtgärd alltid leder till minskade växthusutsläpp. Hur ska man tänka när klimatfrågan är högt på agendan samtidigt som energipriserna är på historiskt höga nivåer och det dessutom finns utmaningar med tillgång till råvaror och produkter? Anders Rosenkilde som är chef inom teknisk utveckling på Trä- och Möbelföretagen (TMF) kommer att ge sin syn på detta. 

Energieffektiviseringsstrategin – Ebba Willerström Ehrning, Fossilfritt Sverige 

Ebba Willerström Ehrning är projektledare på Fossilfritt Sverige och kommer att prata om energieffektiviseringsstrategin som Fossilfritt Sverige tar fram i dialog med företag inom så väl energieffektiviseringsbranschen som företag med stora energibehov inom berörda branscher. Strategin ska visa hur ett effektivare utnyttjande av energi ska bidra till att nå klimatmålen och genomföra industrins färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. 

Hur påverkar energiläget er verksamhet? 

Vi avslutar passet med en 20 minuter kort workshop gällande hur dagens energiläge påverkar och kan komma att påverka alla verksamheter.