Forskningswebbinarium: Alternativa grunder för småhus

Datum: 2022-11-30
Tid: 13.00 – 14.30
Plats: Microsoft Teams

Välkommen till årets sista forskningswebbinarium den 30:e november med temat Alternativa grunder för småhus! Detta är årets tredje forskningswebbinarium och den här dagen kommer Göran Berggren, Miklós Molnár och Lars Guttorp berätta om de forskningsprojekt de är involverade i.

Program:
Svensk Trägrundanläggning
Presentatör: Göran Berggren, forskare från RISE
Projektledare: Klas Wickman, Inneklimatingenjör och grundare av Svensk Trägrundläggning AB

Göran Berggren jobbar på RISE med fukt och klimatmätning i konstruktioner där trä ingår i kommersiella produkter eller i forskning och utveckling. Trä har som bekant många fördelar förutom att det i vissa omständigheter inte är lämpligt på grund av för hög fuktbelastning. Tillsammans med kollegor inom enheten Träbyggande och kunder tar de tillsammans fram bättre lösningar för material, produkter, byggnader och i slutänden för det hållbara samhället.

Klas Wickman är inneklimatingenjör som gillar att leta möjligheter inom klimat, resurs och energiområdet. 2016 startade Klas ett första villabygge med en massiv trägrundläggning och samtidigt startades bolaget Svensk Trägrundläggning AB som har som huvudinriktning att driva innovationsarbete runt Trägrundläggningar. Bolaget tittar på olika möjliga varianter, samt synar problematik, möjligheter och synergieffekter. Klas startade 2020 även företaget kWh Mark AB för att ha en beställare och förvaltare av pilotprojekt.

E2B2-projektet ”Klimatvänliga husgrunder med mindre cement
Presentatör: Miklós Molnár, universitetslektor i konstruktionsteknik vid Lunds tekniska högskola.

Miklós Molnár kommer att presentera E2B2-projektet ” Klimatvänliga husgrunder med mindre cement” som pågår mellan 2022–2024. Inom projektet undersöks möjligheterna för nya typer av energisnåla och klimatvänliga grundkonstruktioner för småhus och mindre lokaler. Jämfört med dagens svenska praxis, förväntas användning av bindemedel kunna sänkas med mer än 60 procent.

Projekthus Villa Klivet
Presentatör: Lars Guttorp, VD för Klara byggsystem

Med sitt projekt ”Villa Klivet” vill A-hus visa att man kan använda material och lösningar som ger lägre klimatpåverkan utan att kostnaden skjuter i höjden. De valde Klaragrunden, en prefabricerad grund där betong byts mot trä. Montaget tog en halv dag, koldioxidavtrycket blir 64 % lägre och energiprestandan ca. 30 % bättre. På detta webbinarium berättar Lars Guttorp, VD för Klara Byggsystem om hur den här typen av produkt kan effektivisera byggkedjan och vikten av kontinuerlig innovation för att nå byggbranschens hållbarhetsmål.

Moderator: Agneta Persson, Anthesis Sverige
Registrering sker via länken: https://teams.microsoft.com/registration/hPUdJ2Srf0OFtoD_m-9snw,7XhyLyZn0EWA8zeDUfxyxQ,QQ7GIOZtTkmpkmWGO_S6Mg,rhtD52VkOkW203K4MMedHg,SrEEUtDXEka3aKo76-3iDA,rmA-4MTvzkekA8qzYSG_mw?mode=read&tenantId=271df584-ab64-437f-85b6-80ff9bef6c9f

För mer information, kontakta agri.karem@anthesisgroup.com