Lunchföreläsningar för Energi- och miljötekniska föreningen.

Att energianvändningen i småhus står i fokus just nu, är svårt att missa. Under de senaste åren har BeSmå genomfört flera förstudier där vi har tittat på hur man kan energieffektivisera småhusbebyggelsen i snabbare takt, med rationella metoder och med affärsmodeller som lönar sig för både småhusägaren och entreprenören. Vi har också tagit fram information om hur den svenska småhusbebyggelsen egentligen ser ut och vilka bygg- och installationstekniska lösningar man kan förvänta sig att hitta. De kommande två onsdagarna kommer Karin Lindström att berätta mer om detta under lunchföreläsningar för Energi- och miljötekniska föreningen. Föreläsningarna genomförs via Teams och det är kostnadsfritt att delta.

Läs mer och boka plats via EMTF:s aktivitetskalender:

Aktiviteter | Energi- och Miljötekniska Föreningen (emtf.se)