BeSmås systernätverk LÅGAN ordnar workshop om luft-luftvärmepump med hög täckningsgrad

I en förstudie undersöker CIT hur man kan erhålla en högre täckningsgrad för en luft-luftvärmepump i ett småhus genom nya systemlösningar. Den ena lösningen innebär att en kanalansluten värmepump används och att luften distribueras med ett kanalsystem, och den andra lösningen är ett multisplitsystem där flera inomhusenheter av olika typer kopplas till samma kondensor.

Workshopen riktar sig främst till dem som arbetar med luft-luftvärmepumpar och ventilation i småhus, och man vill diskutera de föreslagna systemlösningarnas potential och möjligt upplägg för framtida utveckling. Inför workshopen kommer ett utkast på en kravspecifikation att skickas ut som diskussionsunderlag till de som har anmält sig.

Agenda för workshopen:

  1. Presentation av förstudiens resultat hittills
  2. Diskussion av möjligheter, hinder och förutsättningar
  3. Gå igenom och diskutera utkast på kravspecifikation
    (utkastet distribueras till deltagarna innan workshopen)
  4. Diskussion av möjligt upplägg för framtida utveckling

När: 15 juni kl. 10-12 på Teams.

Anmäl dig senast den 14 juni via: https://events.teams.microsoft.com/event/30b3f64e-ca01-4656-9520-f91db4b86340@dee94239-45e5-427e-827a-0cc21e736fec