BeSmå-dagen 2023, pass 1: Omvärldens påverkan på småhussektorn

Nedan presenteras information om BeSmå-dagens första pass!

.

Välkomna till BeSmå-dagen!

Agneta Persson, koordinator för BeSmå och konferensens moderator, hälsar välkommen till den här spännande dagen och berättar om dagens program.

.

Framtidsspaning inom hållbarhet: Bättre att förekomma än att förekommas – Linda Lagerström, TMF

Linda Lagerström, hållbarhetsspecialist på TMF, berättar om kraven som EU:s Gröna Giv omfattar såsom taxonomin, Cirkulär Ekonomi, Ecodesignförordningen och produktpass. Hur arbetet går och vad det ser ut som att vi har att vänta. Linda tar även upp vikten av hållbara leveranskedjor, och att kraven utökas från mänskliga rättigheter till miljökrav eftersom den biologiska mångfalden blir allt viktigare och får samma relevans som klimatarbetet. Även om kraven i det första skedet kommer att ställas på de större företagen så måste de mindre underleverantörerna också kunna redovisa underlag. Budskapet är att den som håller sig informerad kan påbörja sitt arbete i tid och vara redo!

.

Nyheter från Boverket – Kristoffer Edblad, Boverket

Kristoffer Edblad, projektledare för ICHB från Boverket, ger en presentation om vad som är på gång inom Boverket som berör energianvändning i småhussektorn. Presentationen kommer att innehålla information om det nya bidraget för energieffektivisering i småhus och Boverkets energiguide för hållbar renovering. I presentationen ges även kort information om nya relevanta uppdrag och kommande revideringar av lagkrav som kan komma att påverka energianvändningen i småhussektorn.

.

Paneldiskussion: En djupdykning i styrmedel – Dag Lundblad, Energimyndigheten; Anders Rosenkilde, TMF; Malte Rungård, Villaägarna; Agneta Persson, Anthesis

Agneta Persson, koordinator för BeSmå, modererar en paneldiskussion där det görs en djupdykning i styrmedel för energieffektivisering i småhus. Kan vi skapa en rättvis övergång till ett hållbart energisystem?